Στο φυλλάδιο αυτό του Υπουργείου εργασίας της Ολλανδίας θα βρείτε τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχετε μετά την άφιξη σας στην Ολλανδία.

Νεοφερμένος στην Ολλανδία